มาตรการการเดินทางระหว่างประเทศในสถานการณ์ COVID-19

อัปเดตข้อกำหนดการเดินทางไปยังแต่ละประเทศ ทุกจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั่วโลก

เดินทางจากประเทศไทย

ข้อมูลอัพเดทล่าสุดวันที่ 7 ต.ค. 65

ประเทศปลายทาง

00
ประเทศมาตรการระดับต่ำ

เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว หรือไม่มีการใช้มาตรการโควิดใดๆ

29
ประเทศมาตรการระดับกลาง

เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวเมื่อฉีดวัคซีนครบ หรือมีมาตราการพิเศษเกี่ยวกับโควิด

16
ประเทศมาตรการระดับสูง

ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ หรือมีมาตรการโควิดที่เข้มงวด

เมื่อเดินทางไปถึง
ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว
ยังไม่ได้รับวัคซีน
เมื่อเดินทางกลับ
ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว
ยังไม่ได้รับวัคซีน
ประเภทวีซ่าที่เดินทางได้
ประเทศที่เดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัว

Power Inspire